Резбови калибри гривни за ISO метрична резба - преминаващи
  •  качествена инструментална стомана, закалена
  •  висок клас на грапавост на контактните повърхнини
  •  произвеждат се съгласно ISO 1502
Арт. № Номинален диаметър Цена ЛВ. без ДДС Клас на Точност Брой
431002040 М 2х0,4 0 Поръчай
431022045 М 2,2х0,45 0 Поръчай
431025045 М 2,5х0,45 0 Поръчай
431025035 М 2,5х0,35 0 Поръчай
431003050 М 3х0,5 0 Поръчай
431003035 М 3х0,35 0 Поръчай
431035060 М 3,5х0,6 0 Поръчай
431035035 М 3,5х0,35 0 Поръчай
431004070 М4х0,7 0 Поръчай
431004050 М4х0,5 0 Поръчай
431045075 М 4,5х0,75 0 Поръчай
431045050 М 4,5х0,5 0 Поръчай
431005080 М 5х0,8 0 Поръчай
431005050 М 5х0,5 0 Поръчай
431055050 М 5,5х0,5 0 Поръчай
431006100 М 6х1 0 Поръчай
431006075 М 6х0,75 0 Поръчай
431006050 М 6х0,5 0 Поръчай
431007100 М 7х1 0 Поръчай
431007075 М 7х0,75 0 Поръчай
431007050 М 7х0,5 0 Поръчай
431008125 М 8х1,25 0 Поръчай
431008100 М 8х1 0 Поръчай
431008075 М 8х0,75 0 Поръчай
431008050 М 8х0,5 0 Поръчай
431009125 М 9х1,25 0 Поръчай
431009100 М 9х1 0 Поръчай
431009075 М 9х0,75 0 Поръчай
431009050 М 9х0,5 0 Поръчай
431010150 М 10х1,5 0 Поръчай
431010125 М 10х1,25 0 Поръчай
431010100 М 10х1 0 Поръчай
431010075 М 10х0,75 0 Поръчай
431010050 М 10х0,5 0 Поръчай
431011150 М 11х1,5 0 Поръчай
431011100 М 11х1 0 Поръчай
431011075 М 11х0,75 0 Поръчай
431011050 М 11х0,5 0 Поръчай
431012175 М 12х1,75 0 Поръчай
431012150 М 12х1,5 0 Поръчай
431012125 М 12х1,25 0 Поръчай
431012100 М 12х1 0 Поръчай
431012075 М 12х0,75 0 Поръчай
431012050 М 12х0,5 0 Поръчай
431014200 М 14х2 0 Поръчай
431014150 М 14х1,5 0 Поръчай
431014125 М 14х1,25 0 Поръчай
431014100 М 14х1 0 Поръчай
431014075 М 14х0,75 0 Поръчай
431014050 М 14х0,5 0 Поръчай
431015150 М 15х1,5 0 Поръчай
431015100 М 15х1 0 Поръчай
431016200 М 16х2 0 Поръчай
431016150 М 16х1,5 0 Поръчай
431016100 М 16х1 0 Поръчай
431016075 М 16х0,75 0 Поръчай
431016050 М 16х0,5 0 Поръчай
431017150 М 17х1,5 0 Поръчай
431017100 М 17х1 0 Поръчай
431018250 М 18х2,5 0 Поръчай
431018200 М 18х2 0 Поръчай
431018150 М 18х1,5 0 Поръчай
431018100 М 18х1 0 Поръчай
431018075 М 18х0,75 0 Поръчай
431018050 М 18х0,5 0 Поръчай
431020250 М 20х2,5 0 Поръчай
431020200 М 20х2 0 Поръчай
431020150 М 20х1,5 0 Поръчай
431020100 М 20х1 0 Поръчай
431020075 М 20х0,75 0 Поръчай
431020050 М 20х0,5 0 Поръчай
431022250 М 22х2,5 0 Поръчай
431022200 М 22х2 0 Поръчай
431022150 М 22х1,5 0 Поръчай
431022100 М 22х1 0 Поръчай
431022075 М 22х0,75 0 Поръчай
431022050 М 22х0,5 0 Поръчай
431024300 М 24х3 0 Поръчай
431024200 М 24х2 0 Поръчай
431024150 М 24х1,5 0 Поръчай
431024100 М 24х1 0 Поръчай
431024075 М 24х0,75 0 Поръчай
431025200 М 25х2 0 Поръчай
431025150 М 25х1,5 0 Поръчай
431025100 М 25х1 0 Поръчай
431026150 М 26х1,5 0 Поръчай
431027300 М 27х3 0 Поръчай
431027200 М 27х2 0 Поръчай
431027150 М 27х1,5 0 Поръчай
431027100 М 27х1 0 Поръчай
431027075 М 27х0,75 0 Поръчай
431028200 М 28х2 0 Поръчай
431028150 М 28х1,5 0 Поръчай
431028100 М 28х1 0 Поръчай
431030350 М 30х3,5 0 Поръчай
431030300 М 30х3 0 Поръчай
431030200 М 30х2 0 Поръчай
431030150 М 30х1,5 0 Поръчай
431030100 М 30х1 0 Поръчай
431030075 М 30х0,75 0 Поръчай
431032200 М 32х2 0 Поръчай
431032150 М 32х1,5 0 Поръчай
431033350 М 33х3,5 0 Поръчай
431035300 М 33х3 0 Поръчай
431033200 М 33х2 0 Поръчай
431033150 М 33х1,5 0 Поръчай
431033100 М 33х1 0 Поръчай
431033075 М 33х0,75 0 Поръчай
431035150 М 35х1,5 0 Поръчай
431036400 М 36х4 0 Поръчай
431036300 М 36х3 0 Поръчай
431036200 М 36х2 0 Поръчай
431036150 М 36х1,5 0 Поръчай
431036100 М 36х1 0 Поръчай
431038150 М 38х1,5 0 Поръчай
431039400 М 39х4 0 Поръчай
431039300 М 39х3 0 Поръчай
431039200 М 39х2 0 Поръчай
431039150 М 39х1,5 0 Поръчай
431039100 М 39х1 0 Поръчай
431040300 М 40х3 0 Поръчай
431040200 М 40х2 0 Поръчай
431040150 М 40х1,5 0 Поръчай
431042450 М 42х4,5 0 Поръчай
431042400 М 42х4 0 Поръчай
431042300 М 42х3 0 Поръчай
431042200 М 42х2 0 Поръчай
431042150 М 42х1,5 0 Поръчай
431042100 М 42х1 0 Поръчай
431045450 М 45х4,5 0 Поръчай
431045400 М 45х4 0 Поръчай
431045300 М 45х3 0 Поръчай
431045200 М 45х2 0 Поръчай
431045150 М 45х1,5 0 Поръчай
431045100 М 45х1 0 Поръчай
431048500 М 48х5 0 Поръчай
431048400 М 48х4 0 Поръчай
431048300 М 48х3 0 Поръчай
431048200 М 48х2 0 Поръчай
431048150 М 48х1,5 0 Поръчай
431048100 М 48х1 0 Поръчай
431050300 М 50х3 0 Поръчай
431050200 М 50х2 0 Поръчай
431050150 М 50х1,5 0 Поръчай
431052500 М 52х5 0 Поръчай
431052400 М 52х4 0 Поръчай
431052300 М 52х3 0 Поръчай
431052200 М 52х2 0 Поръчай
431052150 М 52х1,5 0 Поръчай
431052100 М 52х1 0 Поръчай
431055400 М 55х4 0 Поръчай
431055300 М 55х3 0 Поръчай
431055200 М 55х2 0 Поръчай
431055150 М 55х1,5 0 Поръчай
431056550 М 56х5,5 0 Поръчай
431056400 М 56х4 0 Поръчай
431056300 М 56х3 0 Поръчай
431056200 М 56х2 0 Поръчай
431056150 М 56х1,5 0 Поръчай
431056100 М 56х1 0 Поръчай
431058400 М 58х4 0 Поръчай
431058300 М 58х3 0 Поръчай
431058200 М 58х2 0 Поръчай
431058150 М 58х1,5 0 Поръчай
431060550 М 60х5,5 0 Поръчай
431060400 М 60х4 0 Поръчай
431060300 М 60х3 0 Поръчай
431060200 М 60х2 0 Поръчай
431060150 М 60х1,5 0 Поръчай
431060100 М 60х1 0 Поръчай
431062400 М 62х4 0 Поръчай
431062300 М 62х3 0 Поръчай
431062200 М 62х2 0 Поръчай
431062150 М 62х1,5 0 Поръчай
431064600 М 64х6 0 Поръчай
431064400 М 64х4 0 Поръчай
431064300 М 64х3 0 Поръчай
431064200 М 64х2 0 Поръчай
431064150 М 64х1,5 0 Поръчай
431064100 М 64х1 0 Поръчай
431065400 М 65х4 0 Поръчай
431065300 М 65х3 0 Поръчай
431065200 М 65х2 0 Поръчай
431065150 М 65х1,5 0 Поръчай
431068600 М 68х6 0 Поръчай
431068400 М 68х4 0 Поръчай
431068300 М 68х3 0 Поръчай
431068200 М 68х2 0 Поръчай
431068150 М 68х1,5 0 Поръчай
431068100 М 68х1 0 Поръчай
431070600 М 70х6 0 Поръчай
431070400 М 70х4 0 Поръчай
431070300 М 70х3 0 Поръчай
431070200 М 70х2 0 Поръчай
431070150 М 70х1,5 0 Поръчай
431072600 М 72х6 0 Поръчай
431072400 М 72х4 0 Поръчай
431072300 М 72х3 0 Поръчай
431072200 М 72х2 0 Поръчай
431072150 М 72х1,5 0 Поръчай
431072100 М 72х1 0 Поръчай
431075400 М 75х4 0 Поръчай
431075300 М 75х3 0 Поръчай
431075200 М 75х2 0 Поръчай
431075150 М 75х1,5 0 Поръчай
431076600 М 76х6 0 Поръчай
431076400 М 76х4 0 Поръчай
431076300 М 76х3 0 Поръчай
431076200 М 76х2 0 Поръчай
431076150 М 76х1,5 0 Поръчай
431076100 М 76х1 0 Поръчай
4310782005 М 78х2 0 Поръчай
431080600 М 80х6 0 Поръчай
431080400 М 80х4 0 Поръчай
431080300 М 80х3 0 Поръчай
431080200 М 80х2 0 Поръчай
431080150 М 80х1,5 0 Поръчай
431080100 М 80х1 0 Поръчай
431082200 М 82х2 0 Поръчай
431085600 М 85х6 0 Поръчай
431085400 М 85х4 0 Поръчай
431085300 М 85х3 0 Поръчай
431085200 М 85х2 0 Поръчай
431085150 М 85х1,5 0 Поръчай
431090600 М 90х6 0 Поръчай
431090400 М 90х4 0 Поръчай
431090300 М 90х3 0 Поръчай
431090200 М 90х2 0 Поръчай
431090150 М 90х1,5 0 Поръчай
431095600 М 95х6 0 Поръчай
431095400 М 95х4 0 Поръчай
431095300 М 95х3 0 Поръчай
431095200 М 95х2 0 Поръчай
431095150 М 95х1,5 0 Поръчай
431100600 М 100х6 0 Поръчай
431100400 М 100х4 0 Поръчай
431100300 М 100х3 0 Поръчай
431100200 М 100х2 0 Поръчай
431100150 М 100х1,5 0 Поръчай