Резбови калибри пробки за ISO метрична резба - неминаващи
  •  качествена инструментална стомана, закалена
  •  висок клас на грапавост на контактните повърхнини
  •  произвеждат се съгласно ISO 1502
Арт. № Номинален диаметър Цена ЛВ. без ДДС Клас на Точност Брой
411052500 М 52х5 0 Поръчай
411052400 М 52х4 0 Поръчай
411052300 М 52х3 0 Поръчай
411052200 М 52х2 0 Поръчай
411052150 М 52х1,5 0 Поръчай
411052100 М 52х1 0 Поръчай
411055400 М 55х4 0 Поръчай
411055300 М 55х3 0 Поръчай
411055200 М 55х2 0 Поръчай
411055150 М 55х1,5 0 Поръчай
411056550 М 56х5,5 0 Поръчай
411056400 М 56х4 0 Поръчай
411056300 М 56х3 0 Поръчай
411056200 М 56х2 0 Поръчай
411056150 М 56х1,5 0 Поръчай
411056100 М 56х1 0 Поръчай
411058400 М 58х4 0 Поръчай
411058300 М 58х3 0 Поръчай
411058200 М 58х2 0 Поръчай
411058150 М 58х1,5 0 Поръчай
411060550 М 60х5,5 0 Поръчай
411060400 М 60х4 0 Поръчай
411060300 М 60х3 0 Поръчай
411060200 М 60х2 0 Поръчай
411060150 М 60х1,5 0 Поръчай
411060100 М 60х1 0 Поръчай
411062400 М 62х4 0 Поръчай
411062300 М 62х3 0 Поръчай
411062200 М 62х2 0 Поръчай
411062150 М 62х1,5 0 Поръчай
411064600 М 64х6 0 Поръчай
411064400 М 64х4 0 Поръчай
411064300 М 64х3 0 Поръчай
411064200 М 64х2 0 Поръчай
411064150 М 64х1,5 0 Поръчай
411064100 М 64х1 0 Поръчай
411065400 М 65х4 0 Поръчай
411065300 М 65х3 0 Поръчай
411065200 М 65х2 0 Поръчай
411065151 М 65х1,5 0 Поръчай
411068600 М 68х6 0 Поръчай
411068400 М 68х4 0 Поръчай
411068300 М 68х3 0 Поръчай
411068200 М 68х2 0 Поръчай
411068150 М 68х1,5 0 Поръчай
411068100 М 68х1 0 Поръчай
411070600 М 70х6 0 Поръчай
411070400 М 70х4 0 Поръчай
411070300 М 70х3 0 Поръчай
411070200 М 70х2 0 Поръчай
411070150 М 70х1,5 0 Поръчай
411072600 М 72х6 0 Поръчай
411072400 М 72х4 0 Поръчай
411072300 М 72х3 0 Поръчай
411072200 М 72х2 0 Поръчай
411072150 М 72х1,5 0 Поръчай
411072100 М 72х1 0 Поръчай
411075400 М 75х4 0 Поръчай
411075300 М 75х3 0 Поръчай
411075200 М 75х2 0 Поръчай
411075150 М 75х1,5 0 Поръчай
411076600 М 76х6 0 Поръчай
411076400 М 76х4 0 Поръчай
411076300 М 76х3 0 Поръчай
411076200 М 76х2 0 Поръчай
411076150 М 76х1,5 0 Поръчай
411076100 М 76х1 0 Поръчай
411078200 М 78х2 0 Поръчай
411080600 М 80х6 0 Поръчай
411080400 М 80х4 0 Поръчай
411080300 М 80х3 0 Поръчай
411080200 М 80х2 0 Поръчай
411080150 М 80х1,5 0 Поръчай
411080100 М 80х1 0 Поръчай
411082200 М 82х2 0 Поръчай
411085600 М 85х6 0 Поръчай
411085400 М 85х4 0 Поръчай
411085300 М 85х3 0 Поръчай
411085200 М 85х2 0 Поръчай
411085150 М 85х1,5 0 Поръчай
411090600 М 90х6 0 Поръчай
411090400 М 90х4 0 Поръчай
411090300 М 90х3 0 Поръчай
411090200 М 90х2 0 Поръчай
411090150 М 90х1,5 0 Поръчай
411095600 М 95х6 0 Поръчай
411095400 М 95х4 0 Поръчай
411095300 М 95х3 0 Поръчай
411095200 М 95х2 0 Поръчай
411095150 М 95х1,5 0 Поръчай
411100600 М 100х6 0 Поръчай
411100400 М 100х4 0 Поръчай
411100300 М 100х3 0 Поръчай
411100200 М 100х2 0 Поръчай
411100150 М 100х1,5 0 Поръчай
411105600 М 105х6 0 Поръчай
411105400 М 105х4 0 Поръчай
411105300 М 105х3 0 Поръчай
411105200 М 105х2 0 Поръчай
411105150 М 105х1,5 0 Поръчай
411110600 М 110х6 0 Поръчай
411110400 М 110х4 0 Поръчай
411110300 М 110х3 0 Поръчай
411110200 М 110х2 0 Поръчай
411110150 М 110х1,5 0 Поръчай
411115600 М 115х6 0 Поръчай
411115400 М 115х4 0 Поръчай
411115300 М 115х3 0 Поръчай
411115200 М 115х2 0 Поръчай
411115150 М 115х1,5 0 Поръчай
411120600 М 120х6 0 Поръчай
411120400 М 120х4 0 Поръчай
411120300 М 120х3 0 Поръчай
411120200 М 120х2 0 Поръчай
411012015 М 120х1,5 0 Поръчай
411125600 М 125х6 0 Поръчай
411125400 М 125х4 0 Поръчай
411125300 М 125х3 0 Поръчай
411125200 М 125х2 0 Поръчай
411125150 М 125х1,5 0 Поръчай
411130600 М 130х6 0 Поръчай
411130400 М 130х4 0 Поръчай
411130300 М 130х3 0 Поръчай
411130200 М 130х2 0 Поръчай
411130150 М 130х1,5 0 Поръчай
411135600 М 135х6 0 Поръчай
411135400 М 135х4 0 Поръчай
401135300 М 135х3 0 Поръчай
411135200 М 135х2 0 Поръчай
411135150 М 135х1,5 0 Поръчай
411140600 М 140х6 0 Поръчай
411140400 М 140х4 0 Поръчай
411140300 М 140х3 0 Поръчай
411140200 М 140х2 0 Поръчай
411140150 М 140х1,5 0 Поръчай
411145600 М 145х6 0 Поръчай
411145400 М 145х4 0 Поръчай
411014530 М 145х3 0 Поръчай
411145200 М 145х2 0 Поръчай
411145150 М 145х1,5 0 Поръчай
411150600 М 150х6 0 Поръчай
411150400 М 150х4 0 Поръчай
411150300 М 150х3 0 Поръчай
411150200 М 150х2 0 Поръчай
411150150 М 150х1,5 0 Поръчай
411155600 М 155х6 0 Поръчай
411155400 М 155х4 0 Поръчай
411155300 М 155х3 0 Поръчай
411155200 М 155х2 0 Поръчай
411160600 М 160х6 0 Поръчай
411160400 М 160х4 0 Поръчай
411160300 М 160х3 0 Поръчай
411160200 М 160х2 0 Поръчай
411165600 М 165х6 0 Поръчай
411165400 М 165х4 0 Поръчай
411165300 М 165х3 0 Поръчай
411165200 М 165х2 0 Поръчай
411170600 М 170х6 0 Поръчай
411170400 М 170х4 0 Поръчай
411170300 М 170х3 0 Поръчай
411170200 М 170х2 0 Поръчай
411175600 М 175х6 0 Поръчай
411175400 М 175х4 0 Поръчай
411175300 М 175х3 0 Поръчай
411175200 М 175х2 0 Поръчай
411180600 М 180х6 0 Поръчай
411180400 М 180х4 0 Поръчай
411180300 М 180х3 0 Поръчай
411180200 М 180х2 0 Поръчай
411185600 М 185х6 0 Поръчай
411185400 М 185х4 0 Поръчай
411185300 М 185х3 0 Поръчай
411185200 М 185х2 0 Поръчай
411190600 М 190х6 0 Поръчай
411190400 М 190х4 0 Поръчай
411190300 М 190х3 0 Поръчай
411190200 М 190х2 0 Поръчай