Установъчни гривни
  •  качествена инструментална стомана, закалена
  •  висока износоустойчивост
  •  произвеждат се по заводски стандарт ТС 25 - 17- 02 : 2003
  •  номинални диаметри от 13 mm до 200 mm
  •  допустимо отклонение от номиналния диаметър: +/- 0,005 mm
  •  допустимо отклонение от геометричната форма: 0,001 mm/важи за атестовано сечение/
Арт. № Номинален диаметър Цена ЛВ. без ДДС Брой
3810013 Ø13 0 Поръчай
3810014 Ø14 0 Поръчай
3810015 Ø15 0 Поръчай
3810016 Ø16 0 Поръчай
3810017 Ø17 0 Поръчай
3810018 Ø18 0 Поръчай
3810019 Ø19 0 Поръчай
3810020 Ø20 0 Поръчай
3810021 Ø21 0 Поръчай
3810022 Ø22 0 Поръчай
3810023 Ø23 0 Поръчай
3810024 Ø24 0 Поръчай
3810025 Ø25 0 Поръчай
3810026 Ø26 0 Поръчай
3810027 Ø27 0 Поръчай
3810028 Ø28 0 Поръчай
3810029 Ø29 0 Поръчай
3810030 Ø30 0 Поръчай
3810031 Ø31 0 Поръчай
3810032 Ø32 0 Поръчай
3810033 Ø33 0 Поръчай
3810034 Ø34 0 Поръчай
3810035 Ø35 0 Поръчай
3810036 Ø36 0 Поръчай
3810037 Ø37 0 Поръчай
3810038 Ø38 0 Поръчай
3810039 Ø39 0 Поръчай
3810040 Ø40 0 Поръчай
3810041 Ø41 0 Поръчай
3810042 Ø42 0 Поръчай
3810043 Ø43 0 Поръчай
3810044 Ø44 0 Поръчай
3810045 Ø45 0 Поръчай
3810046 Ø46 0 Поръчай
3810047 Ø47 0 Поръчай
3810048 Ø48 0 Поръчай
3810049 Ø49 0 Поръчай
3810050 Ø50 0 Поръчай
3810051 Ø51 0 Поръчай
3810052 Ø52 0 Поръчай
3810053 Ø53 0 Поръчай
3810054 Ø54 0 Поръчай
3810055 Ø55 0 Поръчай
3810056 Ø56 0 Поръчай
3810057 Ø57 0 Поръчай
3810058 Ø58 0 Поръчай
3810059 Ø59 0 Поръчай
3810060 Ø60 0 Поръчай
3810061 Ø61 0 Поръчай
3810062 Ø62 0 Поръчай
3810063 Ø63 0 Поръчай
3810064 Ø64 0 Поръчай
3810065 Ø65 0 Поръчай
3810066 Ø66 0 Поръчай
3810067 Ø67 0 Поръчай
3810068 Ø68 0 Поръчай
3810069 Ø69 0 Поръчай
3810070 Ø70 0 Поръчай
3810071 Ø71 0 Поръчай
3810072 Ø72 0 Поръчай
3810073 Ø73 0 Поръчай
3810074 Ø74 0 Поръчай
3810075 Ø75 0 Поръчай
3810076 Ø76 0 Поръчай
3810077 Ø77 0 Поръчай
3810078 Ø78 0 Поръчай
3810079 Ø79 0 Поръчай
3810080 Ø80 0 Поръчай
3810081 Ø81 0 Поръчай
3810082 Ø82 0 Поръчай
3810083 Ø83 0 Поръчай
3810084 Ø84 0 Поръчай
3810085 Ø85 0 Поръчай
3810086 Ø86 0 Поръчай
3810087 Ø87 0 Поръчай
3810088 Ø88 0 Поръчай
3810089 Ø89 0 Поръчай
3810090 Ø90 0 Поръчай
3810091 Ø91 0 Поръчай
3810092 Ø92 0 Поръчай
3810093 Ø93 0 Поръчай
3810094 Ø94 0 Поръчай
3810095 Ø95 0 Поръчай
3810096 Ø96 0 Поръчай
3810097 Ø97 0 Поръчай
3810098 Ø98 0 Поръчай
3810099 Ø99 0 Поръчай
3810100 Ø100 0 Поръчай
3810101 Ø101 0 Поръчай
3810102 Ø102 0 Поръчай
3810103 Ø103 0 Поръчай
3810104 Ø104 0 Поръчай
3810105 Ø105 0 Поръчай
3810106 Ø106 0 Поръчай
3810107 Ø107 0 Поръчай
3810108 Ø108 0 Поръчай
3810109 Ø109 0 Поръчай
3810110 Ø110 0 Поръчай
3810111 Ø111 0 Поръчай
3810112 Ø112 0 Поръчай
3810113 Ø113 0 Поръчай
3810114 Ø114 0 Поръчай
3810115 Ø115 0 Поръчай
3810116 Ø116 0 Поръчай
3810117 Ø117 0 Поръчай
3810118 Ø118 0 Поръчай
3810119 Ø119 0 Поръчай
3810120 Ø120 0 Поръчай
3810121 Ø121 0 Поръчай
3810122 Ø122 0 Поръчай
3810123 Ø123 0 Поръчай
3810124 Ø124 0 Поръчай
3810125 Ø125 0 Поръчай
3810130 Ø130 0 Поръчай
3810135 Ø135 0 Поръчай
3810136 Ø136 0 Поръчай
3810142 Ø142 0 Поръчай
3810145 Ø145 0 Поръчай
3810150 Ø150 0 Поръчай
3810154 Ø154 0 Поръчай
3810160 Ø160 0 Поръчай
3810175 Ø175 0 Поръчай
3810180 Ø180 0 Поръчай
3810200 Ø200 0 Поръчай