Лабораторни Измервания /атестиране/

Разполагаме с добре оборудвани лаборатории за измерване на линейни и ъглови размери. Използваните работни еталони осигуряват проследимост до национално ниво.

 •  Линейни измервания
  – с точност на измерване 0,001 мм, максимална дължина на измерване до 1000 мм
  – с точност на измерване 0,05 мм – максимелна дължгина на измерване до 2000 мм
 •  Диаметрални измервания с точност до 0,001 мм
  – външни – мах. 150 мм
  – вътрешни – мах. 170 мм
 •  Измерване на резби / стъпка, профил, среден, външен и вътрешен диаметър/ с точност 0,001 мм
 •  Измерване на отклонения от форма и разположение на повърхнини
 •  Измерване на ъглови размери 0 – 360º с точност 1'
 •  Проверка за точност и настройка на
  – микрометри
  – пасаметри
  – индикаторни часовници
  – нониусни средства за измерване
  – дигитални и индикаторни измервателни инструменти
  – калибри (гладки и резбови калибри - пробки и гривни, установъчни гривни, измервателни скоби)
 •  Проверка и еталониране на измервателни дредства, необходими за оборудване на пунктове за технически прегледи на автомобили
 •  Измерване на качеството на обработените повърхнини (грапавост)
 •  Измерване на твърдост на материалите /HRC/
  Измервания в подмикронната област на плоскопаралелни краищни мерки за дължина от 0,05µm до 100 mm, с точност до 0,05µm
Лабораторни Измервания /атестиране/