Термична Обработка
  •   обемно закаляване в солни вани с размери 400 х 500 х 400 mm и максимална температура 1300ºС
  •   закаляване на ТВЧ
Термична Обработка