История

1964 г. - На 25 ноември Съветът по промишлеността и строителството към Министерския съвет на Република България постановява от 01.01.1965 г. в Благоевград да бъде създаден Завод за измервателни инструменти и уреди

1965 г. - Стартират практическите действия за изграждане базата на единствения в страната завод за производство на инструменти и уреди за измерване на линейни и ъглови величини. Проектира се структурата на завода и се извършва подготовка за организиране на първоначалната производствена дейност.

1966 г. - Първа производствена година на завода. Произвеждат се калибри, проверовъчни плочи, универсални и магнитни измерителни стойки, ъгълници, шаблони за проверка. Стартира изграждането на нов заводски комплекс. Постепенно се въвеждат в експлоатация нови производствени мощности. Производствената гама се разширява. Продукцията се пласира предимно на вътрешния пазар.

1969 – 70 г. - Пускат се в експлоатация нови производствени мощности. Въвеждат се в производство редица нови инструменти и уреди. Увеличава се износът на продукти в Румъния, Полша, Унгария, бившите СССР, ГДР и Чехословакия

1979 г. - Експортът вече се разширява и в страни извън СИВ – Италия, Швеция, бивша ГФР.

1989 – 91 г. - В процеса на политическите промени в Източна Европа, разпадането на СИВ предприятието губи обширния пазар на бившия СССР и бившите срани от Източния блок и износът се свива драстично. Силно намалява и търсенето на произвежданите инструменти на вътрешния пазар, тъй като всички отрасли на българската икономика изпитват същите затруднения.

1994 г. - Заводът е приватизиран. Новото ръководство предприема мерки за оцеляване, като полага усилия за преструктуриране на производството. Произвеждат се главно инструменти, търсени на западния пазар, търсят се нови пазарни ниши. Силно свитото производство налага съкращаване на много работни места, затруднява влагането на инвестиции за модеранизация и оптимизация.

2009 г. - ЗИИУ Стандарт АД успешно преодолява трудностите, породени от световната икономическа криза. В периода на икономическа стагнацията предприятието отново успява да запази основния си профил на дейност и да задържи пазарните си позиции.

2013 – 17 г. - Инвестира се в модернизация на материалната база, оптимизиране на производствените процеси и контрола на качеството.

Като реакция на силния конкурентен натиск на нашия и световните пазари от страна на масови модели инструменти инструменти, произведени в Китай, ЗИИУ Стандарт АД насочва усилия към разработвне и внедряване в производство на редица нови специални инструменти със специфично приложение в различни области – машиностроене, транспорт, строителство, медицина.

2017 г. - ЗИИУ Стандарт АД започва астивно на презентира своите продукти на международни изложения извън страната.

В резултат на усилена маркетингова дейност и реклама на изключително богатата гама прецизни измервателни инструменти и уреди, фирмата постига стабилно и трайно присъствие на европейския пазар и печели много нови клиенти. Интерес към инструментите с марка ZIIU Standard проявяват фирми от Близкия Изток, Южна Америка, Индонезия, Сейшели и др.